AGRI-V.A.K.

Begeleiding

Begeleiding van AGRI-V.A.K.

Begeleiding van AGRI-V.A.K. bestaat uit een pakket. Dit houdt in dat bedrijven worden bezocht en de koeien worden beoordeeld op gezondheid en uiterlijke kenmerken als pensinhoud, beenstand, kleur van de koeien, gedrag, herkauwactiviteit, pensinhoud en tekorten die zichtbaar zijn aan de koeien worden doorgenomen. Evenals de melkcijfers zoals gehaltes, lactose en ureum en celgetal worden onder de aandacht gebracht.

Maar ook ventilatie, bemesting en keuzes van bijproducten zijn belangrijk om kwalitatief zoveel mogelijk eigen ruwvoer om te zetten naar melk met een goede gezondheid van de koe.ook is er telefonische ondersteuning vanuit kantoor. Voor vragen over rantsoenen en gezondheid van de koeien kunt u hier van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00  uur terecht.

Elke week is er een nieuwsbrief met actuele informatie over wat op dat moment speelt.

We verzorgen lezingen die zowel in de stal als in de zaal gehouden kunnen worden. We staan ervoor garant dat het een zeer leerzame bijeenkomst is, waarbij signalen van de koe centraal staan, maar ook eigen onderwerpen kunnen worden ingebracht.

Een nog steeds toenemend aantal studiegroepen maakt gebruik van de begeleiding van AGRI-V.A.K.. Een bijeenkomst bestaat uit een groep van 10 tot 15 personen, zodat er geluisterd kan worden naar elkaar. Het zijn huiskamerbijeenkomsten waarbij een avond begint met het beoordelen van signalen van de koeien in de stal. Daarna volgen actuele dingen en wordt er een onderwerp behandeld dat vanuit de groep is aangegeven. Dit kan kalveropfok, droogstand, keuze bijproducten, bemesting, mastitis, vruchtbaarheid etc zijn.

Het pakket in het kort

 

Bedrijfsbezoeken

Controle rantsoenen melkvee,

Droog en jongvee

Telefonische ondersteuning vanuit kantoor

Bemesting

Diverse overzichten bijvoorbeeld ruwvoer en aankoop worden m.b.v. quotum  berekend

Wekelijkse nieuwsbrief

 

Belangrijke ondersteunende aspecten zijn:

Ø Melkcontrole; snelzicht + BSK + NO

Ø Voerkwaliteit; ruwvoer + overig

Ø Celgetal, lactose en ureum

Ø Beoordelen van koeien (jong tot oud)

Ø Vruchtbaarheid, ins -getal en TKT